HO SABIES?
A mitjan segle XIV Formentera quedà despoblada, i no tornà a repoblar-se fins a finals del segle XVII, quan Carles II concedí a Marc Ferrer mitja llegua de bosc a l’illa, les terres de La Mola i es Carnatge.

A mitjan segle XIV Formentera quedà despoblada, i no tornà a repoblar-se fins a finals del segle XVII, quan Carles II concedí a Marc Ferrer mitja llegua de bosc a l’illa, les terres de La Mola i es Carnatge.


Marc Ferrer fou un barber eivissenc de la segona meitat del segle XVII. A consequència de la seva activitat mercantil, promocionà socialment i passà a ser integrant de l'estament de la mà major de la Universitat d'Eivissa.
El 1691 anà a València per tal d'abastir de blat a l’illa d’Eivissa. Un malentés amb el venedor provocà el seu empressonament, després d'haver aconseguit embarcar la mercaderia. Com a compensació, entre el 1694 i el 1699 li foren atorgades terres a Formentera, que comportaren el repoblament de l'illa per part de famílies provinents d'Eivissa.

La culminació del poblament quedà palesa amb l'edificació de l'Església de Sant Francesc Xavier, entre 1726 i 1738, ja que la primitiva capella de Sa Tanca Vella —erigida al segle XIV— havia quedat insuficient per acollir la població.
lineasTornarlineas

PATRIMONI A LES ILLES BALEARS · Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), Conselleria de Turisme i Esports · Illes Balears Institut d'Estudis Balearics Illes Balears