HO SABIES?
Algunes hipòtesis intenten explicar el misteri de la construcció dels grans monuments talaiòtics, com les taules de Menorca: l’obtenció de grans blocs de pedra, el seu transport i la seva elevació.

Algunes hipòtesis intenten explicar el misteri de la construcció dels grans monuments talaiòtics, com les taules de Menorca: l’obtenció de grans blocs de pedra, el seu transport i la seva elevació.


Les taules menorquines estan formades per dues grans pedres, una col•locada verticalment que descansa sobre la roca del sòl, i una segona horitzontal que li dóna la imatge d’una T gegantina. En alguns casos, la pedra vertical o de suport pot superar els quatre metres de longitud i, a Torralba d’en Salord, arribar fins als 5 metres.

Per aconseguir aquests grans blocs de pedra, els constructors havien de seleccionar una roca calcària que tingués la suficient consistència i que no es trencàs. Calia treure el bloc de la pedrera d’una sola peça, tallant la roca i trencant el bloc mitjançant falques de fusta que es banyaven. En inflar-se la fusta per l’acció de l’aigua, el bloc seria arrabassat de la roca mare. Després només quedaria la feina d’allisat, que segurament es faria a la mateixa pedrera.

Per al transport, el mètode més plausible —prou utilitzat en moltes cultures antigues— seria l’arrossegament del bloc col•locat damunt de troncs. La força utilitzada seria la humana i la d’animals de tir (bous o equins), prou abundants a Menorca en aquella època.

S’ha dit també que aquest seria el sistema per pujar la pedra capitell, mitjançant una rampa. Ara bé, aquesta hipòtesi presenta el problema que seria necessària una rampa de molts metres de longitud i no sempre seria possible construir-la en una zona on devia haver-hi construccions anteriors. Per això no és agosarat pensar en la utilització d’una mena de grues primitives a base de grans troncs de fusta, cordes i un sistema de contrapesos que permetria —amb esforç, precaució i temps— aixecar el bloc de la pedra capitell fins a situar-lo, en equilibri, sobre la pedra suport.
lineasTornarlineas

PATRIMONI A LES ILLES BALEARS · Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), Conselleria de Turisme i Esports · Illes Balears Institut d'Estudis Balearics Illes Balears