RUTES >
buscador

ELS PAISATGES DE RAMON LLULL. Recorregut per la Mallorca lul·liana


05.Monestir de Miramar

Monestir de Miramar Entre Valldemossa i Deià, poc abans de Son Marroig, trobam l’antic monestir de Miramar. El 1276 l'escola missional de Miramar fou creada pel rei de Mallorca Jaume II, a instàncies de Ramon Llull. Al Blanquerna, datat cap al 1283, Ramon Llull esmenta explícitament Miramar amb aquests versos:

Remembrant han frares menors
lo Salvador, qui volc vestir
ab si lo sant religiós,
e han fait Miramar bastir
al rei de Mallorca amorós.


La mateixa obra, Blanquerna, insisteix en la creació de Miramar: “Tots jorns cogitava lo bisbe com pogués atrobar alcuna manera per la qual molt pogués honrar lo fruit que nostra Dona hac en son ventre per gràcia de sant Esperit. Un jorn s’esdevenc que lo bisbe tenia sènet, e preïcava als clergues, a los quals demanà de consell com pogués molt honrar lo fruit beneit de nostra Dona. Ventura e cas fo que en aquell sènet hac un clergue que era d’una illa sobre mar, la qual és de l’apellat En Jacme, rei de Mallorques. Aquell rei és bé acostumat e ha devoció com per preïcació fos honrat Jesucrist enfre’ls infeels; e per açò ha ordenat que tretze frares menors estudien en aràbic en un monestir apellat Miramar, apartat, assegut en lloc covinable, e ha’ls proveïts a llurs necessitats; e com sabran l’aràbic, que vagen honrar, per llicència de llur general, lo fruit de nostra Dona, sostinents, per honrar aquell, fam, set, cald, fred, temors, turments e mort. E aquest establiment és fet per tots temps”.

Una estrofa del poema el Cant de Ramon es refereix explícitament a Miramar:

Lo monestir de Miramar
fiu a frares menors donar
per sarraïns a preïcar.
Entre la vinya e el fenollar
amor me pres, fé’m Déus amar
e entre sospirs e plors estar.


Des de les mirandes naturals de Miramar, Llull pogué extasiar-se amb la contemplació de la natura i expressar-se amb aquests versos paisatgístics, inclosos a la composició Hores de Nostra Dona:

Quan veig la terra e la mar,
e lo cel e oig aucells cantar,
adoncs sent al cor tal dolçor
que anc no la sentí major
.

Ramon Llull habità a Miramar devers quatre anys. Al llarg d’aquest temps, sens dubte el seu poderós esperit es familiaritzà amb aquells indrets radiants de bellesa. A Miramar, Ramon Llull, segons Gaston Vuillier, “penetra, abraça, per dir-ho així, totes les esplendors de la natura, sondeja els seus arcans des de l’incendi matinal del sol fins als batecs de les nebuloses a l’infinit. La gravitació aterradora dels mons, el flux i reflux dels éssers, els raigs i les ombres de l’ànima humana s’entremesclen, en les seves meditacions, a les ombres i als llums del paisatge sublim que l’envolta. En despuntar l’alba, es recrea en l’espectacle de les ones ondulants, dels núvols que suren, de les muntanyes vestides de rosa que una sobtada màgia fa sorgir del no res”.

Llorenç Riber identifica Miramar amb l’obra lul·liana: “És l’ombra de Miramar la que s’estén sobre les planes del Blanquerna. Les belles fontanes que a cada passa troba el pelegrí, amb un ermità meditatiu a sa fresca, són les d’aquí. Oh Miramar! Ramon Llull t’estimava de prop i t’enyorava de lluny”.  • Localitat

Palma, Valldemossa, Algaida

  • Durada

1 dia

  • Com arribar-hi? google

Transport de les Illes Balears.
Informació TIB: 971 177 777
Telèfon gratuït d’atenció al públic: 900 177 777
Palma: C/ Eusebi Estada, 28
http://tib.caib.es/  

  • Recomanacions

Monestir de Miramar
Tel. : 971 616 073
info@sonmarroig.com
www.sonmarroig.com

  • Web externes

Ramon Llull database
Palma: town hall
Valldemossa: town hall | www.sonmarroig.com
Algaida: town hall | www.santuaridecura.org

  • Imprescindible a la zona

Santuari de Gràcia i Santuari de Sant Honorat. A la muntanya de Randa, coronada pel Santuari de Cura, hi ha també aquests dos santuaris, de visita recomanada.

Deià. Als peus del Teix, al cor de la Serra de Tramuntana, hi ha aquest poble que ha atret artistes de tots els temps.

  • No et perdis

Ho sabies?

  • Biografia

Ramon Llull